ODDÍL SENIOREK

Informace

  • Cvičení seniorek

    Kdy: každé pondělí od 18:00 do 19:00 v sokolovně (pokud není domluveno jinak) pod vedením paní Nyklíčkové.

    Po cvičení většinou regenerační chvilka u piva :)

  • Vedoucí oddílu

    paní Marie Nyklíčková

    Tel.: +420